Klapy rewizyjne

INIF-60 klapy przeciwpożarowe, wykonane jako gotowe drzwiczki rewizyjne.
 

INIF-60

Klapy INIF-60 spełniają warunki stawiane przez polską normę dla klap o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60 i produkowane są przez firmę INITEL Spółka z o.o., w Zakładzie Produkcyjnym - Lewin Brzeski.


Klapy rewizyjne INIF–60 składają się z ościeżnicy stalowej oraz skrzydła. 

 • Ościeżnica wykonana jest ze stalowych kształtowników giętych z blach. Kształtowniki z blachy o grubości 2 mm, łączone są ze sobą poprzez spawanie. Wypełnienie ościeżnicy stanowią płyty ogniochronne, na które nakładane są na wcisk kształtowniki z blachy o grubości 1 mm (o przekroju w kształcie litery L) mocując tym samym wypełnienie ościeżnicy. Dodatkowym elementem stabilizującym wypełnienie ościeżnicy są wkręty, którymi mocowana jest klapa w otworze montażowym.
   
 •  Skrzydło klapy wykonane jest z dwóch giętych elementów z blachy stalowej o grubości 1 mm, połączonych ze sobą stalowymi nitami. Skrzydło wypełnione jest dwoma warstwami wełny mineralnej, pomiędzy którymi umieszczona jest płyta ogniochronna. Boczna część skrzydła, od strony zamków, wzmacniana jest stalowym płaskownikiem o grubości 3 mm, przyspawanym do wewnętrznej strony skrzydła.

 INIF-60Pomiędzy skrzydłem klapy a ościeżnicą znajdują się uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury.

Klapy INIF-60 wyposażone są w dwa zamki bębenkowe typu ZZR18 oraz wewnętrzne zawiasy trzpieniowe o średnicy 6 mm.

W ciągłej sprzedaży oferujemy wymiary standardowe:

szer x wys.
300 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
600 x 800

Zakład Produkcyjny Initel może wyprodukować klapy o innym wymiarze w zakresie:
szerokość: 300, 350, 400, 450, 500, 550 i 600 mm,
wysokość: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 i 800 mm.c

Minimum produkcyjne klap niestandardowych wynosi 10 szt.

Wymiary klap w świetle są odpowiednio mniejsze, o 60 ± 3 mm od wymiarów zewnętrznych.

Klapy rewizyjne INIF-60 można montować jako prawe lub lewe (skrzydło razem z ościeżnicą).
 


Zastosowanie przeciwpożarowych klap rewizyjnych INIF-60

Wszystkie budynki, w celu należytego spełniania swoich funkcji, wyposażone są w infrastrukturę pomocniczą instalacji elektrycznej, hydraulicznej i innych. W celu zapewnienia swobodnego dostępu do tych elementów stosuje się otwory rewizyjne i zabezpiecza się je drzwiczkami i klapami rewizyjnymi.

Często otwory rewizyjne są wykonywane w ścianach, które muszą spełniać funkcje przegród pomiędzy strefami pożarowymi. W takich sytuacjach klapy rewizyjne muszą spełniać wymogi stawiane przez przepisy przeciwpożarowe.

Klapy rewizyjne INIF-60 zostały sklasyfikowane, według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2008, w klasie EI2 60/EI1 20 odporności ogniowej.
Klapy rewizyjne oferowane przez naszą firmę powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004r., poz. 1156.

Przeciwpożarowe klapy INIF-60 przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w następujących przegrodach budowlanych:

 • Ścianach z okładzinami obustronnymi z płyt gipsowo-kartonowych (GKF) typu F lub DF, montowanymi na profilach CW/UW, z wypełnieniem wełną mineralną skalną lub szklaną o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.
 • Ścianach betonowych, żelbetowych, murowanych z cegły lub z bloczków z betonu komórkowego o gęstości nie mniejszej niż 690 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 115 mm - o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60 lub REI 60.


Zalety klap INIF-60

1) Estetyczny wygląd
Klapy wykonane są jako gotowe drzwiczki rewizyjne. dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac wykończeniowych. Całość pomalowana jest w lakierni proszkowej, co nadaje im estetyczny wygląd.

2) Łatwość montażu
Ościeżnice klap wyposażone są w blachy stabilizacyjne ułatwiające i skracające czas montażu w otworach technologicznych. Elastyczny dobór miejsc kotwienia, przy zachowaniu wytycznych zawartych w aprobacie technicznej ITB, umożliwia ominięcie istotnych elementów ścian (spoina, zbrojenie).

3) Elastyczność wymiarów
Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wyprodukowania klap o innych wymiarach, na zamówienie klienta.


4) Pełna paleta kolorów
Standardowo klapy produkowane są w kolorach: białym i szarym.
Fabryka posiada własną lakiernię proszkową, dzięki temu możliwe jest pomalowanie klap na dowolny kolor z palety RAL.

5) Atrakcyjna cena
Dla firm handlowych, instalacyjnych oraz inwestorów przygotowaliśmy wyjątkowe warunki zakupu klap.

6) Produkt polski
Klapy są produkowane w fabryce w Lewinie Brzeskim.
Wszystkie elementy pochodzą od polskich producentów.

 

Instrukcja montażu klapy rewizyjnej o odporności ogniowej EI 60
 

Czynności montażowe:

instrukcja3

instrukcja4

 1. Przygotować otwór pod montaż klapy rewizyjnej.
  Otwór powinien być o 10-12 mm większy na każdą stronę od wymiarów gabarytowych klapy, podanych przez producenta.

  Montaż

 2. Wymierzyć i zaznaczyć punkty nawiercania otworów kotwiczących w otworze montażowym oraz na ościeżnicy klapy rewizyjnej. Dla przegród masywnych w otworze montażowym należy wywiercić otwory wiertłem Ø6 na głębokość podaną przez producenta wkrętów (zależną od użytego materiału do budowy przegrody). Zaleca się użycie wkrętów ramowych z samowiercącym gwintem o wymiarach nie mniejszych niż 92x6mm. Do montażu w ścianach lekkich należy użyć blachowkrętów Ø6,3x80mm. W ścianach lekkich cały otwór montażowy powinien być wzmocniony stalowymi profilami cienkościennymi oraz zaleca się obłożenie otworu montażowego po wewnętrznej stronie warstwą płyty GKF. Rozstaw wkrętów mocujących w ścianach lekkich oraz ścianach masywnych powinien wynosić 200mm.

  instrukcja2

 3. Osadzić klapę w otworze montażowym, odpowiednio ustawić w pionie i poziomie, po czym zamocować wkrętami do ściany.
  W zależności od potrzeby klapa rewizyjna INIF-60 może być montowana jako prawa lub jako lewa (dotyczy montażu całej klapy - skrzydła wraz z ościeżnicą).
Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a otworem montażowym należy dokładnie wypełnić odpowiednim materiałem ogniochronnym.
Kontakt:
tel: 77 415-01-15
e-mail
a.grabny@initel.pl
m.szeflinski@initel.pl
 
Załączniki do pobrania:
aprobata_itb.pdf (4966 kB)
deklaracja_zgodności_inif.pdf (407 kB)
INITEL_INIF60.pdf (943 kB)
INIFinstrukcja.pdf (345 kB)
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony