Oferta

W ramach oferty firmy INITEL Sp. z o.o. w zakresie integracji systemów oferujemy wsparcie i pomoc techniczną w określeniu założeń funkcjonalnych i technicznych instalacji - biorąc pod uwagę profil działalności obiektu, założenia związane z bezpieczeństwem technicznym oraz przeznaczony na Inwestycję budżet.

Wykonujemy:

  • Sieci i Instalacje elektryczne SN i NN
  • Sieci i Instalacje Teletechnicze:
    • instalacje telekomunikacyjne
    • systemy sygnializacji pożaru i automatyki pożarowej
    • systemy zabezpieczeń elektronicznych, systemy kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, systemy SMS
    • systemy automatyki budynku BMS

Nasi inżynierowie posiadają Uprawnienia Budowlane w Telekomunikacji oraz w branży elektrycznej zarówno w zakresie projektowania jak i kierowania robotami. W naszym zespole posiadamy również osobę posiadającą tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w Telekomunikacji. Uprawnienia te, posiadana niezliczona ilość certyfikatów oraz szeroka, poparta doświadczeniem wiedza techniczna przyczyniają się do stworzenia w pierwszym etapie zarysów a później projektów zarówno budowlanych,
jak i techniczno-wykonawczych instalacji elektrycznych i niskoprądowych dostosowanych do potrzeb Inwestora. Realizacją podpisanych Umów zajmują się posiadający wieloletnie doświadczenie w branży Kierownicy Projektów. Wsparcie własnego zespołu projektowego na każdym etapie Inwestycji, wsparcie inżynierów uruchomieniowych w jej końcowym etapie pozwalają na sprawne i bezproblemowe wdrożenie instalacji według projektów własnych lub powierzonych.

Na każdym etapie Inwestycji osoby odpowiedzialne z ramienia Inwestora mogą liczyć na wsparcie wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników - również w poszukiwaniu oszczędności realizacyjnych bez wpływu na jakość techniczną rozwiązań.

Oferta firmy INITEL Sp. z o.o. jest ofertą kompleksową. Nasza praca rozpoczyna się w momencie tworzenia zarysów koncepcji systemów i nie kończy wraz z odbiorami końcowymi. Służymy również wsparciem związanym z serwisowaniem i konserwacją wykonanych instalacji a także szkoleniem osób mając​y​ch bezpośredni nadzór nad ich późniejszym użytkowaniem.