realizacja

Jako integrator instalacji elektrycznych i niskoprądowych realizujemy zadania polegające na projektowaniu i wykonywaniu instalacji oraz systemów branży elektrycznej w pełnym zakresie - począwszy od skomplikowanych układów automatyki precyzyjnej aż do linii
i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych inżynierów o rozległym zakresie kompetencji, co pozwala na realizację kontraktów inwestycyjnych w zakresie szeroko rozumianej branży
elektrycznej / niskoprądowej we wszystkich gałęziach branży budowlanej.

Projektujemy i wykonujemy układy zasilania obiektów liniami SN, elektryczne
i energetyczne systemy wewnątrzbudynkowe, projektujemy i wykonujemy instalacje bezpieczeństwa technicznego takie jak Systemy Sygnalizacji Pożaru, Systemy Nadzoru Wideo, Systemy Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Czasu Pracy, Sygnalizacji Włamania
i Napadu, jak również instalacje techniki budynków wraz z systemami nadzoru
(m.in. instalacje automatyki przemysłowej, instalacje telekomunikacyjne
i teleinformatyczne, Systemy Audiowizualne, Systemy Inteligentnego Budynku).

Szeroki zakres kompetencji oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na realizację usług kompleksowo, bezproblemowo i w wymaganym terminie. Od początku istnienia firmy - od roku 2002 - zrealizowaliśmy łącznie ponad 450 zleceń i kontraktów o wartości od kilku tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych obejmujących od jednego do kilkunastu systemów w ramach pojedynczej inwestycji. zrealizowane przez naszych inżynierów projekty i inwestycje bardziej szczegółowo opisane są w zakładce REFERENCJE.

INITEL Sp. z o.o. jest firmą typowo inżynierską. Większość kadry stanowią doświadczeni kierownicy projektów, projektanci, inżynierowie serwisowi oraz uruchomieniowcy. Taka struktura firmy wraz z szerokim zapleczem podwykonawczych firm monterskich pozwala na realizację kontraktów dowolnej wielkości oraz o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka znajomość rynku produktów i dostawców urządzeń i systemów pozwala na zaproponowanie rozwiązań ściśle dopasowanych do potrzeb technicznych i użytkowych stawianych przez Inwestora.